اخبار آرشیو شده

شنبه 21 مهر 97 اطلاعـيه در راستاي سياستهاي دولت خدمتگزار مبني بر توسعه بخش خصوصي و اشتغال زائي، مركز بهداشت استان يزد نسبت به صدور مجوز فعالیت جهت شركتهاي خدماتي مبارزه با حشــرات و جانوران موذي در اماكن عمومي وخانگي واجد شرایط...

چهارشنبه ۱۱ مهر ۹7 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، اجرای طرح وارنیش فلوراید دانش آموزان دوره ابتدایی و طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دانش آموزان پایه ششم با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه و اداره آموزش و پرورش استان...

چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی استان برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر طالبی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری و مسئولین استانی و دانشگاهی حضور داشتند موضوعات به...

سه شنبه 10 مهر 97 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، فراخوان کشوری دفاتر خدمات سلامت برگزار می شود. محمدرضا نجاتی کارشناس سلامت محیط مرکز بهداشت استان گفت: در راستای مصوبه کمیته اجرائی دفاتر خدمات سلامت، فراخوان کشوری این...

سه شنبه 20 شهریور 97 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، نشست هماهنگی اجرای برنامه IHR (مقررات بهداشتی بین المللی) با حضور آقای دکتر دهقانی و آقای دکتر شریفی متخصص عفونی برگزار شد. معاون بهداشتی دانشگاه گفت: هدف از اجرای...

سه شنبه 6 شهریور 97 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، آقای دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت از مرکز جامع سلامت دکتر ملک افضلی(محله اسکان یزد) و پایگاه سلامت شهری حسن آباد بازدید کرد. در این بازدید که ریاست و...

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، دومین نشست سیاستگذاران دیابت استان با حضور مقامات استانی، اساتید علمی و دانشگاهی و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد. این نشست در راستای اجرایی نمودن برش استانی سند ملی پیشگیری و کنترل...

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، آزمون سنجش علمی مراقبین سلامت، بهورزان و ماماها در استان یزد برگزار شد. این آزمون در راستای افزایش و بروز کردن سطح علمی مراقبین سلامت، بهورزان و ماماها براساس دستورالعمل ها و منابع مربوطه در...

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، نشست صمیمانه معاون بهداشتی با جمعی از بازنشستگان حوزه بهداشت با حضور آقای دکتر آسایی رئیس دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت و آقای دکتر حائریان مشاور ریاست دانشگاه برگزار شد. در این نشست ابتدا...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 97
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>