-->
معرفی رئیس جدید دانشکده دندانپزشکی
دوشنبه 31 شهريور 1399 13:45

با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ، دکتر سید حسین رضوی به عنوان رئیس جدید دانشکده دندانپزشکی یزد منصوب شد.


به گزارش وب دا یزد- معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:  به موجب این ابلاغ، دکتر سید حسین رضوی به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده دندانپزشکی یزد منصوب شد.دکتر مهرپرور ادامه داد: پیش از این دکتر طباطبایی عهده دار این مسئولیت بوده اند. وی افزود: تلاش برای ایجاد نظم و انضباط در محیط کار و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده، تلاش برای کسب رتبه در المپیادهای علمی و افزایش تعداد دانشجویان نمونه، تلاش به منظور کسب رتبه در امتحانات جامع و دانشنامه تخصصی و فعال نمودن مرکز توسعه دانشکده اهم شرح وظایف  در این ابلاغ است.

معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: انجام نیاز سنجی جهت تامین اعضاء هیئت علمی مورد نیاز گروه های اموزشی و پیگیری تامین اعضائ هیئت علمی و نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده از دیگر وظایف تعیین شده است.

 

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.