-->
برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
شنبه 11 مرداد 1399 06:50


به گزارش وب دا یزد-اولین  روزآزمون دکترای تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت ،در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کارخودرا آغازکرد.

 

 

 

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.