-->
پذیرش بهورز با مدرک تحصیلی لیسانس، فوق ديپلم و ديپلم کامل متوسطه و فاقد هرگونه مدرک تحصيلي بالاتر اصلاحيه مورخ۹۹/۰۵/۱۲
يكشنبه 12 مرداد 1399 13:15


اصلاحیه مورخ۹۹/۰۵/۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقي يزد در نظر دارد به منظور تامين بهورز مورد نياز خانه هاي بهداشت روستاهاي تابعه طبق دستورالعمل اجرايي جذب بهورز، مفاد نامه شماره ۸۵۱۷/۲۰۹/د مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تبصره ۶ ماده ۳۴ آيين نامه اداري استخدامي تشکيلاتي کارمندان غيرهيات علمي و مصوبات كميته آزمون دانشگاه تعداد ۳۳ نفر (۱۴ بهورز مرد ۱۹ بهورز زن) از فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي و كارداني در رشته هاي تحصيلي مورد نياز و در صورت نداشتن متقاضي كاردان يا كارشناس بومي واجد شرايط اين آگهي از ديپلم كامل متوسطه(فاقد هرگونه مدرك تحصيلي بالاتر) واجد شرايط و بومي روستاهاي ذيل طبق برنامه زمانبندي ذيل ثبت نام و از طريق امتحان عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش به صورت قراردادي انجام كارمعين پذيرش نمايد .ادامه مطلب

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.