-->
برکزاری دومین آزمون دکترای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شنبه 11 مرداد 1399 12:45


به گزارش وب دا یزد- دومین دوره آزمون دکترای تخصصی وزارت هداشت ، دردانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نوبت صبح با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.