-->
همزمان با هفته دولت انجام شد؛اجراي طرح " درهاي باز" در سازمان مركزي دانشگاه
يكشنبه 3 شهريور 1398 12:28

همزمان با هفته دولت و با توجه به ضرورت مردمداري و مردم مداري، طرح " درهاي باز" در سازمان مركزي دانشگاه اجرا شد.


به گزارش وبدا- يزد- در اين طرح، رياست دانشگاه به خواسته ها و مشكلات مراجعان رسيدگي كرد.لازم به ذكر است طرح " درهاي باز" با هدف تسهيل در ديدار و ملاقات هاي مردمي همزمان با كليه ادارات و نهادهاي استان در سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد هم اجرايي شد.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.