-->
شانزدهمين ايثار ماندگار سال جاري در يزد انجام شد
پنجشنبه 20 تير 1398 13:32


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا پیوندی شانزدهمین اهدا عضو در سال 98 با ایثار و فداکاری مرحوم علی آخوندی27 ساله اهل و ساکن نهبندان ( خراسان جنوبی ) در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی و ابو علی سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان نيازمند شد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.