-->
برگزاری کارگاه 2 روزه مقررات بهداشتی بین المللی ( IHR )
سه شنبه 30 بهمن 1397 07:11


به گزارش وبدا- به نقل از دکتر محمود فلاحتی مروست، کارگاه 2 روزه مقررات بهداشتی بین المللی به منظور آشنایی پزشکان، کارشناسان مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط با مقررات، قوانین و الزامات تدوین شده ی کتاب IHR در سالن اجتماعات این­مرکز برگزار گردید.

معاون اجرایی مرکز بهداشت و مدرس کارگاه مزبور همچنین افزود :

IHR بعنوان یک تعهد مشترک و مسئولیت مشترک کشورهای عضو برای دفاع همه جانبه در برابر انتشار مخاطرات بهداشتی (بیولوژیکی، شیمیایی و ... ) و یک قانون الزام آور برای کشورهای عضو WHO از سال 2007 می باشد.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.