-->
برگزاری اولین کمیته ارتقای سلامت مدارس در شبکه بهداشت و درمان تفت
يكشنبه 22 مهر 1397 13:56


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، در تاریخ 19/7/96 اولین کمیته ارتقای سلامت مدارس با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت تفت ، آقای مهدیان رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان و تعدادی از کارشناسان واحد بهداشتی شبکه و ادره آموزش و پرورش در دفتر مدیر شبکه برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر میرجلیلی از همکاری اداره آموزش و پرورش با شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکر نمودند سپس کارشناس مسئول واحدهای بهداشتی شبکه برنامه های آموزشی خود در مدارس را بیان نمودند سپس آقای مهدیان از اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس استقبال نمودند.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.