-->
برگزاری کمیته درون بخشی هفته ملی کودک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
شنبه 14 مهر 1397 23:49

در تاریخ 12/7/97 کمیته درون بخشی هفته ملی کودک در دفتر مدیر شبکه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، به مناسبت هفته ملی کودک (20-14 مهر ماه ) با شعار " آینده ساختنی است " در تاریخ 12/7/97 کمیته درون بخشی با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت و کارشناس مسئول واحد های بهداشتی در دفتر مدیر شبکه برگزار شد.

ابتدا آقای دکتر میرجلیلی برنامه های روز شمار هفته را بیان نمودند سپس کارشناسان پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی را اتخاذ نمودند.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.