-->
غربالگری فشارخون ودیابت درشهرستان بافق
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:00

به مناسبت هفته جهانی سالمند و روز جهانی قلب غربالگری فشارخون ودیابت سالمندان در بین نمازگزاران نماز جمعه بافق انجام گرفت


در روز جمعه 6مهرماه ، به مناسبت هفته جهانی سالمند(13-7مهرماه) و روز جهانی قلب (7مهرماه) قبل از نماز جمعه ،غربالگری فشارخون ودیابت سالمندان نمازگزار توسط مراقبین سلامت و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت انجام شد و همچنین تعدادی بروشورهای بهداشتی بین نمازگزاران توزیع شد.


بازگشت

غربالگری فشارخون ودیابت درشهرستان بافق

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.