-->
برگزاری کمیته درون بخشی روز جهانی فلب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
سه شنبه 3 مهر 1397 08:12

در تاریخ 2/7/96 کمیته درون بخشی روز جهانی قلب با شعار " هم پیمان برای سلامت قلب "در شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار شد


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، به مناسبت روز جهانی قلب 7 مهر ماه ، در تاریخ 2/7/96 کمیته درون بخشی روز جهانی قلب با شعار " هم پیمان برای سلامت قلب " با حضورآقای دکتر میر جلیلی مدیر شبکه و آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت و کارشناس مسئول واحد های بهداشتی شبکه در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید. پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.