-->
فراخوان بکارگیری نیروی بهداشتی
سه شنبه 20 شهريور 1397 03:06


 

بدینوسیله به اطلاع می رساند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بافق در نظر دارد یک نفر نیروی کارشناس بهداشت حرفه ای ( مرد) بصورت شرکتی بکار گیری نماید لذا متقاضیان جهت ثبت نام با دردست داشتن مدرک تحصیلی خود به دفتر مرکز بهداشت بافق مراجعه نمایند مهلت ثبت نام 27/6/97

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.