-->
برگزاری مسابقه تنیس روی میز و دارات بین پرسنل شبکه بهداشت و درمان تفت به مناسبت هفته دولت
شنبه 10 شهريور 1397 11:08

به مناسبت هفته دولت مسابقه تنیس روی میز و دارات بین پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت برگزار شد


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت، به مناسبت هفته دولت (9-2 شهریور ماه ) در روز چهارشنبه مورخ 7/6/97 مسابقه تنیس روی میز و دارات بین پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت برگزار شد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.