-->
برگزاری گارگاه آموزشی ژنتیک اجتماعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
جمعه 9 شهريور 1397 09:00

کارگاه آموزشی استراتژی اول برنامه ژنتیک اجتماعی ادغام یافته زمان ازدواج در سالن شهید کهدوئی شبکه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، در تاریخ 7/6/97 کارگاه آموزشی استراتژی اول برنامه ژنتیک اجتماعی ادغام یافته زمان ازدواج جهت پزشکان ، کارشناسان و مراقبین سلامت مرکز مشاوره ازدواج در سالن شهید کهدوئی شبکه برگزار شد.

ابتدا دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت در موضوع سامانه سیب مطالبی بیان نمودند سپس آقای قاسمی پور کارشناس برنامه ژنتیک شبکه در خصوص استراتژی اول برنامه ژنتیک اجتماعی ادغام یافته زمان ازدواج آموزشهای لازم را ارائه دادند و در پایان خانم دکتر کرمی راد پزشک مشاوره ازدواج در موضوع اصول ژنتیک اجتماعی و برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای متابولیک ارثی و سندرم دوان صحبت نمودند. و به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد..


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.