-->
برگزاری چادر مشاوره ازدواج در پارک بزرگ شهرستان تفت
چهارشنبه 24 مرداد 1397 11:43

در تاریخ 23/5/97 به مناسبت هفته ازدواج (29-22 مرداد ماه مطابق با 7-1 ذی الحجه ) سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و زهرا (س) با شعار "بهترین ازدواج آسانترین ازدواج است " چادر مشاوره ازدواج در پارک بزرگ شهر برپا گردید و خانم پهلوان کارشناس بهداشت مدارس شبکه به مراجعین ضمن اندازه گیری فشارخون


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت ، در تاریخ 23/5/97 به مناسبت هفته ازدواج (29-22 مرداد ماه مطابق با 7-1 ذی الحجه ) سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و زهرا (س) با شعار "بهترین ازدواج آسانترین ازدواج است " چادر مشاوره ازدواج در پارک بزرگ شهر برپا گردید و خانم پهلوان کارشناس بهداشت مدارس شبکه به مراجعین ضمن اندازه گیری فشارخون

مشا وره ازدواج هم داده شد و کتابچه ازدواج سالم توزیع گردید.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.