-->
برگزاری کمیته درون بخشی ازدواج در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
چهارشنبه 24 مرداد 1397 11:39

در تاریخ 21/5/97 کمیته درون بخشی هفته ازدواج (29-22 مرداد ماه مطابق با 7-1 ذی الحجه ) سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و زهرا (س) با شعار "بهترین ازدواج آسانترین ازدواج است " با حضور آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت و کارشناس مسئول واحدهای بهداشتی در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت ، در تاریخ 21/5/97 کمیته درون بخشی هفته ازدواج (29-22 مرداد ماه مطابق با 7-1 ذی الحجه ) سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و زهرا (س) با شعار "بهترین ازدواج آسانترین ازدواج است " با حضور آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت و کارشناس مسئول واحدهای بهداشتی در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر توسط کارشناسان ، یشنهاداتی را ارائه نمودند .


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.