-->
برگزاری جلسه فصلی پزشکان خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
پنجشنبه 21 تير 1397 18:58

در تاریخ 20/4/97 جلسه فصلی پزشکان خانواده با موضوع بررسی مشکلات و مسائل برنامه های پزشک خانواده و آموزش مدل SHEP هپاتیت در سالن شهید کهدوئی شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت ، در تاریخ 20/4/97 جلسه فصلی پزشکان خانواده با موضوع بررسی مشکلات و مسائل برنامه های پزشک خانواده و آموزش مدل SHEP هپاتیت در سالن شهید کهدوئی شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار گردید.

ابتدا آقای میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان تفت در خصوص برنامه های مشارکت اجتماعی ( جذب خیرین ) و نظارت دقیق پزشکان در اتوماسین تردد پرسنل و رعایت و نظم و انضباط اداری مطالبی بیان نمودند سپس آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت در مورد تشکیل جلسات هئیت امناء بصورت 2 ماه یکبار ، ثبت برنامه ها و خدمات در سامانه سیب توسط پزشکان و اعضاء تیم سلامت صحبت نمودند و در ادامه آقای قاسمی پور در مورد برنامه های غیر واگیر ( خطر سنجی قلب و عروق و دیابت ) آموزش داده شد و درپایان خانم دکتر مرضیه فلاح در مورد مدل SHEP هپاتیت ( پیشگیری ، کنترل و مراقبت بیماران هپاتیت ) آموزش های لازم را به پزشکان دادند.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.