-->
برگزاری جلسه هماهنگی برون بخشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در شبکه بهداشت و درمان تفت
چهارشنبه 13 تير 1397 09:36


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت ، در تاریخ 11/4/97 جلسه هماهنگی برون بخشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت ، آقای شبانی معاون پژوهشی اداره آموزش و پرورش تفت ، آقای مرادی مسئول پایگاه سنجش تفت ، آقای بردستانی کارشناس مسئول سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش ، خانم پهلوان کارشناس بهداشت مدارس شبکه و کارشناسان واحد بهداشتی در سالن شهید کهدوئی شبکه برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر میرجلیلی ضمن خیرمقدم به مدعوین در خصوص هماهنگی و همکاری اداره آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان تفت در زمینه اجرای برنامه های سنجش نوآموزان مطالبی بیان نمودند. مقرر گردید از تاریخ 20/4/97 پایگاه سنجش در دبستان امام تفت شروع بکار نماید و وسایل مورد نیازاز طرف شبکه بهداشت و درمان تفت به پایگاه سنجش داده شود.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.