-->
جشنواره غذایی در روستای فراغه به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم
دوشنبه 9 بهمن 1396 13:14

به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم جشنواره غذایی در روستای فراغه در دومین روز بهمن 96 برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ابرکوه، جشنواره غذایی به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم در روستای فراغه در دومین روز بهمن 96 برگزار گردید. در این جشنواره زهرا اکبری کارشناس تغذیه در رابطه با غذای سالم و ناسالم و اصلاح الگوی مصرف صحبت نمود ضمنا این مراسم همراه با اهدای جوایز بود.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.