-->
جشنواره غذاي سالم هنرستان دخترانه كار و دانش آزاده
يكشنبه 8 بهمن 1396 13:39

جشنواره غذاي سالم به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم در هنرستان دخترانه كار و دانش آزاده در اول بهمن 96 برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ابرکوه، به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم جشنواره غذاي سالم در اولین روز بهمن 96 برگزار گردید. در این جشنواره رقیه فلاح زاده کارشناس تغذیه در رابطه با آموزش باورهای نادرست تغذیه ای صحبت نمود.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.