-->
بيستمين اهداي زندگي در سال جاري
سه شنبه 14 دي 1395 09:36


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه بیستمین اهداي عضو با فداکاری و ایثار بیمار مجید رضائی دشت آبادی ٣٣ ساله (اهل و ساکن یزد )که در اثر عارضه مغزی در بخش مراقبت هاي  ویژه  بیمارستان شهید صدوقی بستری بود، انجام شد.

با این اقدام خداپسندانه، یکی از کلیه ها در یزد به بيمار نيازمند ديگري اهدا شد و يك كليه ي ديگر و كبد بيمار به بیمارستان نمازی شیراز  منتقل گردید.

روحش شاد

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.