-->
نوزدهمين اهداي زندگي در سال ٩٥
شنبه 11 دي 1395 09:19

نوزدهمين اهدای عضو در سال جاري انجام شد.


به گزارش وب دا- يزد و به نقل از روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون- بیمار اعظم السادات تقوي ٤٦ ساله ، اعزامي از رفسنجان که  به دنبال حمله ي آسم و هيپوكسي دچار مرگ مغزی و در بخش مراقبت هاي ويژه ي بيمارستان شهيد رهنمون بستري شده بود.

با رضایت خانواده بیمار و تلاش واحد پیوند معاونت درمان، کبد و كليه هاي بیمار جهت انجام عمل پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

روحش شاد

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.