-->
روز به روز با پزشک خانواده/مدارک لازم جهت ثبت نام در طرح پزشک خانواده!
يكشنبه 7 خرداد 1391 10:21

مدیر گروه گسترش شبکه مرکز بهداشت استان یزد با شاره به مدارک لازم جهت ثبت نام در طرح پزشک خانواده گفت: كليه خانوارهای تحت پوشش بیمه ها براساس دفترچه معتبربیمه و شماره ملي می توانند در این طرح شرکت کنند.


دکترمحمدمهدی بحری در گفت و گو با خبرنگار وب- دا یزد اظهارکرد: كليه خانوارهای تحت پوشش بیمه ها براساس دفترچه معتبربیمه و شماره ملي، احراز هويت شده و در برنامه پزشک خانواده می توانند با مراجعه  پزشک خانواده ثبت نام کنند .

وی افزود: در مورد كساني كه بيمه شده هستند اما شماره ملي ندارند(تبعه ايران نيستند ) علاوه بر دفترچه بجاي كد ملي از شماره گذرنامه استفاده مي شود كه مي توان آن را بعنوان جايگزين كد ملي براي اينگونه افراد در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در نظر گرفت .


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.