آگهی مزایده بیمارستان شهید رهنمون در نظر دارد ساختمان مهدکودک بیمارستان را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل aمی آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر لغایت تاریخ 31/3/99 به آدرس یزد خیابان فرخی...

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید خدمات حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید خدمات حوزه ستادی، به شماره مناقصه 2098004366000001 را از طریق سامانه تدارکات...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات نسخه پیچی داروخانه دکتر چمران، به شماره مناقصه 2097004366000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری...

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان اردکان، به شماره مناقصه 2097004366000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایت SSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

آگهی اصلاحیه مناقصه خدمت ایاب و ذهاب تمام وقت اداری حوزه ستادی و مراکز تابعه دانشگاه ادامه مطلب

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به بخش خصوصی واگذار نماید .متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایتSSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

  آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد موضوع مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در سایت SSU.ac.ir/tender مراجعه و اسناد...

آگهی اصلاحیه خرید دستگاه vrf اردکان m1 m2 m3 m4

نمایش اخبار 1 تا 10 از 19
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-19 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری