آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر داردرختشویخانه بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت الله خاتمی هرات را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر داردرختشویخانه بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهی اصلاحیه پیرو آگهی مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان ضیایی اردکان  بدینوسیله اسناد مناقصه اصلاح می گردد.از کلیه شرکت کنندگان در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اصلاحیه اسناد مناقصه به آدرس...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان ضیایی اردکان را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

آگهی واکذاری مجوز راه اندازی بخش MRIبیمارستان شهید بهشتی تفت از طریق قرارداد مشارکتی به بخش خصوصی

آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان ضیایی اردکان را از طريق مناقصه به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي برخوردار...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد سه دستگاه سیستم وکیوم مرکزی جهت  بیمارستان شهید صدوقی را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد دستگاه طیف سنج جذب اتمی معاونت غذا و دارو را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

  آگهي مناقصه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان شهید رهنمون را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت دار كه از توان مالي و اجرايي كافي...

نمایش اخبار 1 تا 10 از 106
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>
مهمترین عناوین خبری