نشست آموزشی با موضوع نقش تغذیه در دوران بلوغ در 23 دی 96 در مدرسه شهيد حسين آدمي برگزار گردید.

به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم نحوه خواندن برچسب و نشانگر هاي رنگي تغذيه اي مواد غذايي در مدرسه شهید پورعباس فراغه آموزش داده شد.

به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم نحوه خواندن برچسب و نشانگر هاي رنگي تغذيه اي مواد غذايي در مدرسه علوی فراغه آموزش داده شد.

کلاس آموزشی تغذیه سالم در دبستان شاهد در 26 دی 96 برگزار شد.

نشست هماهنگی نیازسنجی آموزشی سال ۹۷ در شبکه بهداشت و درمان ابرکوه در 26 دی 96 برگزار گردید.

به مناسبت بسیج تغذیه سالم (۱۵ تا ۳۰ دی) جشنواره صبحانه سالم در دبستان پرنیان برگزار گردید.

به مناسبت هفته بسیج تغذیه سالم(15 تا 30 دی) جشنواره غذای سالم در دبستان پسرانه سلمان فارسی در 25 دی 96 برگزار گردید.

به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم(15 تا 30 دی) جشنواره غذا در دبستان شهید اسماعیل پور بداف در 25 دی ماه برگزار شد.

به مناسبت بسیج ملی تغذیه(15 تا 30 دی) زنان روستای خرم آباد در تاریخ 24 دی 96 پیاده روی نمودند.

به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم نشست آموزشی نمایه توده بدنی(BMI) در 24 دی 96 در پایگاه حضرت مریم(ص) برگزار گردید.

نمایش اخبار 21 تا 30 از 40