جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان مهریز به ریاست رضا زارعزاده فرماندار مهریز برگزار شد.

  جلسه آموزشی بیماریها درسالن کانون شهید کشاورزی شهرستان مهریز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز، کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت ودرمان این شهرستان در این کلاس آموزشی...

فرماندار و بخشدار مرکزی مهریز به همراه معاون فرماندار، سرپرست شبکه بهداشت و درمان و سخنگوی شورای شهر مهريز از طرح‌های در دست ساخت بهداشتی شهر و روستاهای اين شهرستان بازديد كردند.

رئیس شورای سلامت مهریز با اشاره به 50 درصد پیشرفت فیزیکی طرح توسعه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) این شهرستان ، گفت: برای تکمیل بخش های مختلف آن به 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که مساعدت افراد خیر را طلب می کند.

اولين مجمع سلامت شهرستان مهريز با حضور اعضاي هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

به منظورارتقاء سطح آگاهی جامعه جلسه آموزشی بیماریهای مشترک با اولویت تب مالت،cchf و هاری با حضور 55 نفراز دامداران، کشاورزان، معتمدین محلی و اعضا شورا ، بهورزان منطقه و... در مسجد جامع سرو شهرستان مهریز برگزارشد.

به منظورارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و دامداران جلسه آموزشی بیماریهای مشترک با اولویت تب مالت،cchf و هاری باحضور 25 نفراز دامداران، کشاورزان، و... در جهادکشاورزی شهرستان مهریز برگزارشد.