در راستای اجرای آیین نامه اصلاحی ماده 13، دو واحد تهیه و توزیع مواد غذایی دراین شهرستان در تاریخ97/2/3 به علت تعدد تخلفات بهداشتی و عدم رفع نواقص در موعد مقرربا هماهنگی نیروی انتظامی توسط واحد بهداشت محیط شهرستان خاتم پلمپ...

برگزاری جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان خاتم

روزجهانی ماما
يكشنبه 17 ارديبهشت 1396

تجلیل از ماماهای شاغل در شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان آیت الله خاتمی شهرستان خاتم

به مناسبت بزرگداشت حکیم جرجانی سرپرست شبکه خاتم از پرسنل آزمایشگاه مرکزمهدیه هرات و بیمارستان هرات