در راستای اجرای آیین نامه اصلاحی ماده 13، دو واحد تهیه و توزیع مواد غذایی دراین شهرستان در تاریخ97/2/3 به علت تعدد تخلفات بهداشتی و عدم رفع نواقص در موعد مقرربا هماهنگی نیروی انتظامی توسط واحد بهداشت محیط شهرستان خاتم پلمپ...

برگزاری جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان خاتم

روزجهانی ماما
يكشنبه 17 ارديبهشت 1396

تجلیل از ماماهای شاغل در شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان آیت الله خاتمی شهرستان خاتم

به مناسبت بزرگداشت حکیم جرجانی سرپرست شبکه خاتم از پرسنل آزمایشگاه مرکزمهدیه هرات و بیمارستان هرات

کارگاه استراتژی ملی کاهش مصرف دخانتیات درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم برگزارگردید.

درتاریخ 16/بهمن/95جلسه هم اندیشی مدارس مروج سلامت دردفترمدیرمحترم شبکه بهداشت شهرستان خاتم برگزارگردید.

جشنواره غذای سالم
سه شنبه 14 دي 1395

برگزاری جشنواره غذاس سالم درسالن اجتماعات شبکه بهداشت درمان شهرستان خاتم

مانورسراسری زلزله
سه شنبه 16 آذر 1395

مانورسراسریزلزله درمدارس شهرستان خاتم برگزارشد

مدیر شبکه بهداشت خاتم از افتتاح آزمایشگاه مرکز بهداشت در 22 بهمن سال جاری خبر داد ،دکتر موسوی با اعلام این خبر گفت :70 درصد پروژه شامل گچ کاری ، کاشی و تاسیسات این مرکز به پایان رسیده است و امید داریم تا 22 بهمن سال جاری شاهد...