در تاریخ 10/4/97 کمیته بررسی علت مرگ یک کودک 59-1 ماهه شهرستان تفت ( روستای رشکوئیه از توابع بخ و گاریزات ) که بعلت غرق شدگی در منزل در خرداد ماه 97 اتفاق افتاده بود با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت...

در راستای اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 7/4/97 نمایشگاهی باعنوان پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی و مرکز خدمات جامع سلامت نیر در روستا ی پندربرگزار گردید.

در تاریخ 7/4/97 در راستای اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاهی به همین منظور با مشارکت شبکه بهداشت و درمان تفت و موسسه مهر ماندگار بهزیستی تفت در محل پارک بزرگ شهر برگزار گردید.

در تاریخ 6/4/97 کمیته درون بخشی هفته بیماریهای مشترک انسان و دام (زئونوز) 15- 9 تیرماه با حضورآقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت تقت و کارشناس مسئول واحد های بهداشتی...

در تاریخ 3/4/97 در راستای اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر از کمپ درمان اعتیاد شاداب شهرستان تفت بازدید بعمل آمد .

در تاریخ 1/4/97 اولین جلسه هماهنگی واگذاری خدمات دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول ا... به صورت خیری با حضورآقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر سلطانی مسئول بنیاد خیریه دندانپزشکی دکتر...

در تاریخ 24/3/97 کمیته آماری واحد مبارزه با بیماریها و واحد بهداشت روان با حضور آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت تفت و کارشناس مسئول واحدهای بهداشتی شبکه در سالن شهید کهدوئی شبکه برگزار گردید.

در تاریخ 24/3/97 کمیته درون بخشی هفته مبارزه با مواد مخدر با حضورآقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت تقت و کارشناس مسئول واحد های بهداشتی شبکه در دفتر مدیر شبکه برگزار...

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت، در تاریخ 18/3/97 به مناسبت روز جهانی قدس پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت در راهپمایی روز قدس شرکت نمودند و برعلیه استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل شعار دادند و حمایت خود...

در تاریخ 13/3/97 آقای دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت و میبد و آقای محامدی فرماندار محترم شهرستان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت بازدید نمودند.

نمایش اخبار 61 تا 70 از 140