جلسه نحوه نیازسنجی و تعیین اولویت های بهداشتی ادارات، جهت پیام گزاران سلامت این شهرستان در تاریخ 13 آذر در محل سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 برگزار گردید.

در روز پنجشنبه مورخ 1/9/97 دومین جلسه مجمع سلامت شهرستان در محل سالن فرمانداری برگزار شد

همزمان با هفته سلامت مدیر شبکه بهداشت و درمان ، سرپرست مرکزبهداشت و جمعی از کارشناسان شبکه با یکی از سالمندان دیدار و گفتگو نمودند.

با هماهنگی واحد مبارزه با بیماریها و واحد سالمندان ستاد مرکز بهداشت وکمیته امداد شهرستان بافق جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از بیماریهای قلبی، عروقی در محل مسجد روستای بساب جهت سالمندان تحت پوشش منطقه برگزار گردید