گرامیداشت روز ماما
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396

به مناسبت ۱۵ اردیبهشت روز ماما مسئولین بیمارستان ضیایی اردکان با حضور در بلوک زایمان ضمن گرامیداشت این روز از خدمات پرسنل این بخش تجلیل نمودند .

  این عده در بدو ورود به دفتر ریاست بیمارستان رفته و با وی دیدار نمودند. در این دیدار دکتر سلطان محمدی ریاست  بیمارستان ضمن خوش آمد گویی گوشه ای از اقدامات صورت گرفته در بیمارستان ضیایی را به اطلاع حضار رساند . رییس بیمارستان...

صبح روز چهارشنبه ۹۶/۱/۳۰ و همزمان با روز علوم  آزمایشگاهی ، دکتر زارع مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به همراه آقایان رفیعی و بهروان از اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه  باحضور در آزمایشگاه مرکزی اردکان ضمن تبریک روز...

به مناسبت سی ام فروردین ماه زادروز حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی دکتر زارع مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با حضور در آزمایشگاه های بیمارستان ضیایی ، مرکزی و درمانگاه دکتر اردشیری این روز را به آزمایشگاهیان تبریک...