چکیده مقالات

شرایط ارسال مقاله

مقالات به زبان فارسی در سیستم وارد می شود و در پایان فایل چکیده انگلیسی طبق فرمت نمونه در سامانه بارگذاری گردد
هنگام ثبت‌نام در کنگره صرفا نام ارائه دهنده چکیده مقاله باید درج شود؛ طبق مقررات تمامی مکاتبات بعدی با فردی که نام او در این فرم درج شده است، صورت می‌گیرد. از آنجا که چکیده مقالات بدون ویرایش در کتاب خلاصه مقالات کنگره به چاپ خواهد رسید، خواهشمند است چکیده مقاله قبل از ارسال از منظر متدولوژی، سبک نگارش و املا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
آخرین مهلت ارسال مقالات 20 مهرماه 1397 است.
توجه : لازم به ذکر است چکیده دقیقا به صورتی که به دبیر خانه ارسال شده است، در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد، لذا از درج عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان و تخصص آنها در مقاله اطمینان حاصل فرمایید.
متن چكيده مقاله حداكثر 250 واژه را در برگيرد.
چكيده مقاله بايد به ترتيب شامل مقدمه مختصري درمورد سابقه علمي موضوع، اهداف، روش تحقيق، ارايه نتايج،جمع بندي و واژگان کليدي (حداکثر 5 کلمه) باشد. از آوردن رفرانس در چكيده مقاله خودداري شود .

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای خارج شدید ....

Registration Form

All the form fields can be just as easily used in a dialog.

Delete File

Please confirm that you want to delete this file.

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای خارج شدید ....

loading