اخبار جدید
 
برگزاری مراسم افطاری کارکنان پردیس دانشگاه
فراخوان حضور در دومین جشنواره ونمایشگاه ملی گیاهان دارویی،فراورده های طبیعیوطب سنتس ایران
آقای محمود نورانی
کنگره تخصصی ساخت بیمارستان ومدیریت منابع وتجهیزات
همایش بزرگ اورو لوژیستهای جهان در جزیره زیبای کیش
مجله علمی پژوهشی افق دانش موفق به دریافت نمایه بین امللی نوع دو گردید
جلسه پژوهشي مركز تحقيقات ديابت
پذیرش روزانه 50 بیمار در مدل مراقبت مزمن در مرکز اکبری صفائیه یزد
آغاز فعالیت مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت یزد در شیفت عصر
ثبت نام در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی