اخبار جدید
 
برگزاری کلاس اموزشی بیماریهای کرونا ویروس و ابولا در دبستان قدس تفت
برگزاری کارگاه آموزشی سیاست های جدید جمعیتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
برگزاری سمینار بهورزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
دیدار معاون درمان و مشاور رئیس دانشگاه و جمعی از مدیران با خانواده جانباز جنگ تحمیلی آقای جواد کهن
افتتاح داروخانه مرکز بهداشتی درمانی بخ و گاریزات در شهرستان تفت
برگزاری جشنواره غذا در شبکه بهداشت و درمان تفت
برگزاری کلاس آموزشی بیماریهای مشترک انسان و دام جهت والدین دانش آموزان در مدارس تفت
برگزاری کلاس آموزشی جهت والدین دانش آموزان در مدارس تفت به مناسبت هفته بهداشت روان
بازدید مسئولین دانشگاه از خانواده شهداء مهریز