اخبار جدید
 
برگزاری مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی نیر در شهرستان تفت
برگزاری کمیته بین بخشی بیماری تب مالت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
بازدید رئیس و جمعی از مسئولین دانشگاه از منزل آزاده و جانباز دوران دفاع مقدس آقای عباسی
بازدید ریاست دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشگاه از خانواده شهید میراب
برگزاری کمیته درون بخشی بیماری تب مالت در شبکه بهداشت و درمان تفت