اخبار جدید
 
دیدار ریاست دانشگاه و جمعی از مدیران و مشاورین از پزشک جانباز جناب اقای دکتر جواد وطنی به مناسبت روز پزشک
برگزاری جلسه هم اندیشی آزادگان دانشگاه علوم پزشکی با ریاست دانشگاه