اخبار جدید
 
درنشست شورای سلامت شهرستان تفت رقم خورد
همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته سلامت در شهرستان تفت
برگزاری جلسه آموزشی "بهداشت مواد غذایی" در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
ویزیت رایگان و مشاوره روانشناختی بمناسبت هفته سلامت در شهرستان تفت
برپایی کمپ سلامت درشهرستان تفت به مناسبت هفته سلامت
برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سلامت در محل نمازجمعه شهرستان تفت
همایش پیاده روی خانوادگی و برگزاری جشنواره غذای سالم درروستای گاریزات بخش بخ شهرستان تفت به مناسبت هفته سلامت
اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان تفت در سومین روز هفته سلامت به دهشیر
عیادت ازهمکاران شاغل درشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت درهفته سلامت
نامگذاری جاده دره گا هان شهرستان تفت به نام "جاده سلامت" به مناسبت هفته سلامت