پیوند به
موقعیت وب

 

بررسي علل بروز اختلافات خانوادگی، تهدیدی برای بهداشت روان در ازدواج از دیدگاه زوج هاي جوان در شهر يزد

نویسندگان: دکتر محمود وكيلي-زهره رهائی-سهیلا محمدی 

                                                         متن کامل pdf

چكيده

ازدواج به عنوان مهمترين و عالي ترين رسم اجتماعي براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال همواره مورد تاييد بوده است. در نقطه مقابل يكي از دردناك ترين مسائل اجتماعي قابل بحث در جامعه ما و اكثر جوامع مسئله ستيزه خانوادگي و طلاق مي باشد كه متاسفانه آمار آن روز به روز در حال افزايش است. متاسفانه آمارهاي موجود از سال 1380 الی 1382 بيانگر رشد منفي ازدواج و رشد مثبت طلاق در استان يزد است كه حتي از ميانگين كشور نيز بالاتر می باشد.
با توجه به آمار مذكور و از آنجائيكه اختلافات خانوادگي و طلاق عامل اصلي بسيار ي از اختلالات رواني مانند افسردگي، اضطراب و کاهش سطح بهداشت روانی در زندگی زناشوئی هستند، برآن شديم كه به بررسي علل اين اختلافات از نظر زوج هاي جوان شهر يزد بپردازيم.
اين يك مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد. اطلاعات مربوط به تعداد 250 زوج جوان مراجعه كننده به مركز مداخله در بحران سازمان بهزيستي يزد در سالهاي 1382،1383و نيمه اول سال1384 از طريق پرسشنامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيكي و سوالات باز در مورد متغيرهاي مورد نظر و علل اختلاف جمع آوري شده، با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهاي آماري مناسب تجزيه و تحليل شدند.
مهم ترين علل اختلاف از ديد زوج به ترتيب؛ دخالت اطرافيان8/16%، عدم تفاهم2/7%، عدم تمكين8/6%، عدم مسئوليت پذيري6%، عدم علاقه4/4% و از ديد زوجه به ترتيب؛ دخالت اطرافيان8/18%، ضرب و شتم4/18%، عدم مسئوليت پذيري6/11%، اعتياد2/11% و بدبيني زوج 8/8% بود. در نتيجه تلاش ها و اقدامات مركز 1/34% زوج ها با هم سازش كرده بودند.
در اين مطالعه سازش يا عدم سازش زوج ها با شغل، سن ازدواج، اختلاف سني، تعداد فرزندان، سابقه طلاق در خانواده، شيوه و ميزان آشنايي، فاصله عقد و عروسي، نحوه ارتباط با خانواده همسر، سابقه اعتياد، زمان شروع اولين اختلاف و فاصله ازدواج تا مراجعه به مركز جهت حل اختلاف رابطه معني داري نداشت ولي رابطه سازش يا عدم سازش زوج ها با ميزان تحصيلات (02/0=P) و بعد خانوار زنان (008/0=P) معني دار شد. هم چنين رابطه معنادار ي بين ازدواج تحميلي (01/0=P)، سابقه ازدواج قبلي مردان(02/0=P) و سابقه جرم (03/0=P) با سازش يا عدم سازش به دست آمد.
با توجه به نتایج این پژوهش برای ارتقاء بهداشت روانی خانواده ها و کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق در جامعه لازم است جوانان قبل از ازدواج با دید باز تر و شناخت کامل تری نسبت به خصوصیات اخلاقی، رفتاری و برنامه های آینده طرف مقابل در زندگی مشترک و با توجه خاص به ویژگی های فرهنگی و اعتقادی فرد و خانواده او اقدام به ازدواج کنند. سازمان های فرهنگی مربوطه نیز باید برای زوج های جوان کلاس های آموزش زندگی و ارتقاء بهداشت روانی دایر کرده و حدود مسئولیت ها و وظایف زوج ها در زندگی مشترک و چگونگی حل مشکلات، قبل از عمیق شدن آن را بیاموزند.

کلمات کلیدی
اختلافات خانوادگی، طلاق، بهداشت روانی، زوج های جوان، یزد