پیوند به
موقعیت وب

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي كشورمقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجي
مقالات ارائه شده در همایشها و سمینارها


ترجمه دو كتاب در زمينه بيماريهاي غدد درون ريز وبيماري ديابت

1ـ ترجمه كتاب Diabetes for Nurses ، نوشته Lynne Jerreat
2ـ ترجمه كتاب Endocrinology and Metabolism نوشته Paul W.Ladenson