پیامبر گرامی اسلام (ص): اگر مي‏توانيد هر روز را نوروز كنيد ؛ يعني در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد

.

.

.............................................

.............................................

 
 
 

جهت ورود به وب سایت جدید لطفاً کلیک نمائید

لطفاً به آرشیو مراجعه نماییداین لیست آرشیو شده است.

 
 
 

 

.............................................

.