بخش چشم

رئیس بخش: خانم دکتر مهدوی

سرپرستار: مهرانگیز رحمانی

تعداد تخت فعال: 28

محل فیزیکی: طبقه سوم

خدمات ارائه شده در بخش: عمل جراحی کاتاراکت، دکلمان، ویترکتومی، پیوند قرنیه، استرابیسم، پتوز، انسداد مجرای اشکی (DCR) ، گلوکوم و معالجه بیماران درمان طبی مثل گلوکوم حاد، اولسر قرنیه و عفونت های چشمی

شماره تماس: 8113220

اساتید بخش:آقایان دکتر محمد رضا بشارتی، دکتر محمدرضا شجاع، دکتر سید علی محمد میرآتشی، دکتر مسعود رضا معنویت، دکتر احمد رمضانی، دکتر رضا سلیمانی زاد، خانم دکتر منیژه مهدوی، خانم دکتر زهرا فرزین وش

اسامی پرسنل

 

نام ونام خانوادگی

سمت

سابقه کار

نوع مدرک

مهرانگیزرحمانی

سرپرستار

17

کارشناسی

ربابه دهقان بنادکی

پرستار

12

کارشناسی

معصومه مومن زاده

پرستار

23

کارشناسی

صدیقه افضلی

پرستار

13

کارشناسی

زینت فخارپور

پرستار

13

کارشناسی

عصمت کریمی

پرستار

10

کارشناسی

آرشین فرودی

پرستار

6

کارشناسی

مرضیه محمدی

پرستار

6

کارشناسی

مریم روحانی

بهیار

17

دیپلم بهیاری