اخبار جدید
 

لطفاً به آرشیو مراجعه نماییداین لیست آرشیو شده است.

 
 
 
 
 

کتاب پزشک خانواده (آنچه باید درباره پزشک خانواده شهر بدانید )

شیوه نامه پیشنهادی

نسخه اصلاحی دستورالعمل پزشک خانواده شهری

فرم ثبت نام مردمی جهت استفاده در مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها

(ر اهنمای ثبت نام متعاقبا ارسال خواهد شد)

 

نمونه فرم ارجاع

دستورالعمل پزشک خانواده شهری نسخه 2-0

 

 

 

در صورت هر گونه ابهام سوالات خود را ابه آدرس اینترنتی yazdgostaresh(at)ssu.ac.ir ارسال نمائید 

شماره تماس ضروری جهت پاسخگویی به سئوالات پزشک خانواده مناطق شهر

7258282-7248787