پیام شماره 1:

حاکمیت بالینی فرآیند تجسسی و تنبیهی نیست .

حاکمیت بالینی لیستی از قوانین و مقرارت برای پیروی نیست .
حاکمیت بالینی یک سیستم جادویی که همه مشکلات را حل کند نیست .
عناصر حاکمیت بالینی مفاهیم جدید نیست .
بلکه نظام حاکمیت بالینی یک برنامه دراز مدت است و به اجرا درآمدن آن هم به زمان زیادی احتیاج دارد و اینکه :
اجرا ی حاکمیت بالینی بدون مشارکت کلیه پزشکان ، پرستاران و کارکنان این مرکز قابل اجرانمی باشد .
لذا هدف حاکمیت بالینی این است که محیطی را فراهم سازد که کارکنان بخش سلامت به شکل منظم و مستمر به این مسئله فکر کنند که چگونه بهتر می توانند کارکنند.


پیام شماره 2:

بکار گیری ساز و کارهای حاکمیتی برای انجام :
♦ کار درست  
♦ در زمان مناسب   
♦ به شیوه ای صحیح 
♦ در مکانی مناسب   
♦ برای بیماران واجد شرایط  
♦ در راستای کسب حداکثر نتایج بالینی

 

doing the right thing,at the right time,in the right way,in the right place,for the right patient,With the right outcome.


 

پیام شماره 3:
— بیمارستان تاسیس شده است و ما اینجا هستیم، چون مشتری ارزشمندی چون بیمار وجود دارد
— مشتری ما مهمترین موجودی یعنی سلامتش رادراختیارما گذارده پس با اوشرافتمندانه رفتار می کنیم
— بیماران شرکای اصلی و همراه ما در اعتلای سازمانی هستند
— عالی ترین هدف ما سلامت و رضایت بیمار است
— نظریات بیماران درحیطه کیفیت خدمات ، آینه ای صاف ازنقاط ضعف وقوت عملکرد ماست
— همانقدر که رضایت و آرامش بیمار مهم است تامین آرامش و رفع رنج از همراهان او اهميت دارد
— تعامل و همکاری بیمار با بیمارستان و تیم درمان ضامن موفقیت ماست


 

پیام شماره 4:
بررسی ها نشان داده است که انسانهای بی کفایت مسئول حداکثر 1% مشکلات و خطاها هستند . سایر خطاها ( 99%) توسط انسانهای خوب و کارآمدی انجام می شود که می خواهند کارشان را به بهترین صورت انجام دهند ، اما مرتکب اشتباهات ساده ای
می شوند و این سیستم و فرآیندهای آن است که محیط مناسبی را برای این موضوع فراهم می آورد."پس باید فرآیندها و نقاط ضعف فرآیند کارمان را بشناسیم"
از طریق:
شناسایی ، بررسی ، تجزیه و تحلیل ، و ارزیابی خطرات                                          
وانتخاب با صرفه ترین روش جهت :
تصحیح ، کاهش یا حذف خطرات  قابل شناسایی


 

پیام شماره 5:
5 رفتار حیاتی برای ارتقاء ایمنی بیمار :
1. از پروتکل های ایمنی بیمار تبعیت کنید.
2 .در مواقعی که احساس نگرانی از احتمال بروز خطا دارید دغدغه خود را بیان کنید.(Speak up)
3 . به صورت شفاف با بیمار ارتباط برقرار نمائید.

  • به سخنان بیماران خود گوش فرا دهید.
  • مطمئن شوید که درست متوجه موضوع شده اید.

4. خودتان بی احتیاطی نکنید و نگذارید دیگران بی احتیاطی کنند.
5 . مواظب خودتان باشید(از مواجهه با شرایط پرخطر و موقعیت هایی که شمار ا در معرض خطا قرار می دهد مانند اضافه کاری غلی رغم خستگی، کوتاهی در استفاده از تجهیزات ایمنی و .... خودداری کنید.)

پیام شماره 6 حاکمیت بالینی:

بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار(Patient safety Walk-Round)
یک شیوه غیر رسمی برای صحبت با کارکنان صف مقدم ارائه خدمت در رابطه با موضوعات مربوط به ایمنی بیمار در بیمارستان است و حمایت مدیران را از گزارش خطا ها نشان می دهد.
اهداف برنامه :
♦ ایجاد باور و اعتقاد در کلیه کارکنان(مبنی بر این که خط مشی غیرتنبیهی در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط به ایمنی بیمار مؤثر و عملی است)
♦ افزایش مداخلات اصلاحی به منظور ارتقاء ایمنی بیمار مبتنی بر اطلاعات أخذ شده از بازدید ها
♦ کاهش قابل ملاحظه وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در سطح بیمارستان مبتنی بر پایش اتفاقات ناخواسته
ما به عنوان یک سازمان بر آنیم تا ارتباطی شفاف و روشن و فرهنگ سازمانی عاری از سرزنش داشته باشیم زیرا که اعتقاد داریم با ایم کار می توانیم محیط ایمن تری برای شما و بیمارانمان بسازیم.
بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار از چه بخش هایی انجام می شود؟
بخش های بستری(سوختگی،پوست- ترمیمی ،زیبایی)
اتاق عمل و CSRدرمانگاه
واحد های پاراکلینیک(آزمایشگاه و بانک خون،رادیولوژی)
داروخانه و انبار دارویی
واحد پذیرش و مدارک پزشکی