بازدید معاونت محترم درمان از بیمارستان سوانح سوختگی

در راستای اجرای صحیح برنامه طرح تحول نظام سلامت جناب آقای دکتر علی دهقان معاونت محترم درمان و هیئت همراه امروز 7 خرداد 1393 به صورت سر زده از بیمارستان سوانح سوختگی به ویژه بخش های بستری بازدید به عمل آوردند

در این بازدید برنامه های ارائه شده در طرح تحول نظام سلامت بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت و با بیماران بستری صحبت و از انتقادات و پیشنهادات بیماران در راستای ارتقای این طرح استفاده گردید.

قهرمانی تیم والیبال بانوان بیمارستان سوانح سوختگی

تیم والیبال بانوان بیمارستان سوانح سوختگی یزد با همکاری تنی چند از بانوان بیمارستان شهید صدوقی در مسابقات والیبال زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اول شد. این مسابقات در روزهای یکشنبه و دوشنبه 4و5 خرداد ماه سال جاری به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و با مشارکت تیم های معاونت دانشجویی فرهنگی ، بیمارستان افشار ، بیمارستان شهید رهنمون ، مرکز بهداشت شهرستان ، و بیمارستان سوانح سوختگی برگزار گردید که بانوان این بیمارستان موفق به کسب مقام اول در این مسابقات شدند.