پیوند به
موقعیت وب

 


مقایسه کارایی رآکتورهای منقطع و لوله ای در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب مصنوعی نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستیUV-C ‎/ TiO2


دکتر محمد حسن احرام پوش-  دکتر سید غلامرضا موسوی- دکتر محمدتقی قانعیان- سجاد رحیمی-دکتر حسین فلاح زاده 


بررسي تاثير آموزشهاي ارائه شده در آموزشگاههاي صنوف بر آگاهي وعملكرد متصديان وكاركنان صنوف مواد غذايي در زمينه رعايت بهداشت فردي در محيط كار در شهر شيراز ، استان فارس

دكتر محمد رضا حيدري- افشان جوادي - پريسا پور كهنوجي 


بررسی  پتانسیل بازیافت و مدیریت پسماند های شهر اردکان 

دکتر هادی زارعی محمودآبادی- مسلم چابک-فاطمه مرادی محمودآبادی 

 
 
بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88

دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد- مریم هداوند خانی-جواد شیرازی- عارفه دهقانی تفتی


بررسی وضعیت بیماران مسلول در شهرهای یزد و شیراز 

دکتر جمشید آیت اللهی- دکتر محمد رضا شریفی- دکتر هومن رزمی- دکتر بشیراله محمودی اردکانی  


 بررسي وضعيت بهداشت و ايمني محيط فيزيکي مدارس ابتدائي دولتی  شهرکرد  در سال   1388

زهرا صالح پور دهکردی- فریده یغمائی- علیرضا  اکبرزاده باغبان- صفیه حسین زاده

بررسي نگرش و عملكرد موتورسواران شهر يزد نسبت به استفاده از كلاه ايمني در سال1389

دکترمحمدحسین باقیانی مقدم- راضیه ذوالقدر- جواد غفارزاده- مهدی دشتی- محمد آرام

 بررسی مقایسه¬ای تأثیر دوره¬های آموزشی کوتاه مدت حضوری و غیرحضوری بر توانمندسازی اجتماعی کارکنان

ناصر ناستی زایی- حسین جناآبادی- مهدیه هزاره مقدم- نازی ناستی زایی 


رابطه ی بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم

سهراب عبدی زرین- پریناز سجادیان- شیما شهیاد- احمد بیان معمار- حسين عظيمي