اولین نشریه دانشجویی با عنوان " چشم انداز " در زمینه فرهنگی ، اجتماعی با همکاری دانشجویان علاقه مند و مستعد ، به صاحب امتیازی " امور فرهنگی دانشکده و مدیر مسئولی آقای خلیل معصوم شاهی ، به چاپ رسید .
در این شماه که زمینه انتشار آن به صورت گاهنامه می باشد می خوانید :
نیایش
معرفی ابرکوه و دانشکده
مصاحبه با ریاست دانشکده
 
طنزدرد دل دانشجویان
 
اخبار پزشکی
 
و...
مسئول واحد فرهنگی دانشکده ، با اعلام این مطلب که انجام امور فرهنگی ، از جمله چاپ نشریات دانشجویی ، توسط دانشجویان ٰ، باعث رشد و تعالی فکری و اجتماعی آنان می گردد ، عنوان کرد ، بسیاری از فعالیتهای فرهنگی ، از جمله مسابقات ، برگزاری نماز جماعت ، برپایی بسیاری از همایش ها ، امور کتابخانه ، تشکیل بسیج دانشجویی ، چاپ نشریه ، پخش فیلم و ... با محوریت دانشجویان انجام میگیرد.