پیوند به

موقعیت وب

 

انتخاب سه مورد فرایند برگزیده دانشگاهی از گروه پرستاری

در چهارمین جشنواره کشوری مطهری که از دهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار گردید سه مورد از فرایندهای گروه پرستاری به عنوان فرایندهای برگزیده دانشگاهی انتخاب گردیدند.

این فرایندها عبارتند از :

1- "تدوین برنامه آموزشی رشته های پرستاری سالمندی , پرستاری انکولوژی و پرستاری پوست و سوختگی"

طاهره سلیمی -  دکتر سید جلیل میرمحمدی - حمیده دهقانی -  خدیجه نصیریانی 

2- "ارتقاء فرآيند راهنمايي دانشجويان توسط اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد"

 شهناز مجاهد - طاهره سليمي- خديجه نصيرياني - دكتر محمد حسن لطفي 

3- "تدوین کتاب مهارتهای بالینی پرستاری (Nursing log book)"

طاهره سلیمی - حمیده دهقانی - منیره متوسلیان  - مهسا خدایاریان