پیوند به

موقعیت وب

 

                                       مقاطع  و رشته های تحصیلی

مقاطع و رشته هاي تحصيلي

تعداد دانشجويان در حال تحصيل 

سال تاسیس

دكتراي دندانپزشكي حرفه اي

165 نفر

1372

دكتراي تخصصي ترميمي

7 نفر

 1387

دكتراي تخصصي ارتودنسي

8 نفر

 1387

دكتراي تخصصي پريودنتولوژي

6 نفر

 1388

دكتراي تخصصي اطفال

5 نفر

 1388

دكتراي تخصصي بيماريهاي دهان    

7 نفر

 1387

دكتراي تخصصي راديولوژي

4 نفر

 1388

دكتراي تخصصي اندودانتيكس

7 نفر

 1387

كاردان بهداشت دهان

28 نفر

 1386

كارشناسي پروتزهاي دندان

18 نفر

 1389