پیوند به

موقعیت وب

 
 

               

دکتر سید سعید مظلومی
دبیر هیات ممیزه

s_mazloomy@yahoo.com

ساعت حضور:
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 الی 12             

حمیده بیکس
کارشناس هیات ممیزه

h.bikas@ssu.ac.ir

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15