پیوند به

موقعیت وب

 


تاريخچه دانشكده :

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال1364 هجری شمسی فعالیت خود را در زمینه تربیت کاردانی علوم آزمایشگاهی،هوشبری،اتاق عمل و رادیولوژی شروع به کار نموده است .در سال 1373 دانشکده بصورت مستقل درآمد، و در مکان فعلی مستقر شده است . در سال 1375 رشته علوم آزمایشگاهی ناپیوسته و در سال 1385 رشته کاردانی فوریت های پزشکی به رشته های مذکور اضافه شده است . ضمناً در همین سال دانشکده در رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی شبانه نیز پذیرای دانشجویان بوده است . از سال 1387 کلیه مقاطع رشته های کاردانی علوم آزمایشگاهی ، هوشبری ، اتاق عمل و رادیولوژی به کارشناسی ارتقاء یافته است و هم اکنون در کلیه مقاطع فوق حدود 600 نفر دانشجو مشغول به تحصیل می باشند .