بیش از 300 عنوان کتاب شامل 900 جلد کتب علمی ، مذهبی و دانشگاهی  به تعداد کتب موجود در کتابخانه دانشکده پیراپزشکی ابرکوه اضافه شد .به گفته مسئول آموزش این دانشکده ، این تعداد کتاب ، از جمله جدید ترین انتشارات کتب مزبور است که با اعتباری بالغ بر یکصد میلیون ریال از نمایشگاه کتاب امسال خریداری شده است .آقای مسلم فلاح زاده افزود ، تعداد 90 عنوان سی دی شامل 180 حلقه سی دی های درسی دانشگاهی نیز جهت استفاده دانشجویان خریداری گردیده است .ایشان، دانشجویان علاقه مند را به استفاده از این کتب مفید توصیه نمود .