پیوند به
موقعیت وب

 


بی بی سادات فلاح الحسینی

کارشناس گروه پزشکی اجتماعی

Email: bibisadat_2002@yahoo.com


محل و ساعت حضور  :

دانشکده پزشکی . از شنبه  تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15
مریم حاجی مهدی ئی


کارشناس گروه پزشکی اجتماعی


Email: hajimahdiei@gmail.com


محل و ساعت حضور  :

دانشکده پزشکی . از شنبه  تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15