پیوند به
موقعیت وب

 

دستیاران طب کار


دستیار ارشد:

دکتر
بهروز مقبل الحسین

 

دستیاران ورودی 1392:

سودابه شهراد

مژگان پیری

امیررضا تنهائی

علی فرزان

مجتبی سلطانی گردفرامرزی

 

دستیاران ورودی 1391:

دکتر بهروز مقبل الحسین

دکتر محمدرضا ندری

دکتر لیلا جهانی

دکتر ژاله رزمجویی

 

دستیاران ورودی 1390:

دکتر سید هادی اسحاقی

دکتر ابوالفضل حکیمی

دکتر منا تراب جهرمی

دکتر سارا صفایی

 


فارغ التحصیلان 1392:

دکتردکتر محمد حسین داوری

دکتر محمد حیدری

دکتر محمود طاهری

دکتر سید حسام هاشمی


فارغ التحصیلان 1391:

دکتر مهرداد مستغاثی

دکتر محمد ابویی

دکتر زهره زارع

دکتر مریم فضلعلیزاده

 

 

فارغ التحصیلان 1390:

دکتر مجاهده سلمانی

دکتر افشین قیدی

 

فارغ التحصیلان 1389:

دکتر سیدعباس قریشی طیبی

دکتر فاطمه فتحی

دکتر محمدمهدی سهرابی