پیوند به
موقعیت وب

 
ارتباط با گروه


آدرس پستی:

یزد- بلوار دانشجو- مجتمع پیراپزشکی دانشکده

پیراپزشکی-ص پ 638- گروه علوم آزمایشگاهی

 

 

 

کد پستی:8916188/35

 

 


تلفن: 4-6240691  0351

 

 

نمابر : 0351-6238561